PROSJEKTETS MÅLSETTING (last ned hele dokumentet)

 

(Utdrag)

 

*  Å etablere fem selvgående kor som også er selvgående ut over prosjektperioden med fokus på inkludering gjennom tegnsang

*  Skape en arena der barn med hørselstap og hørende møtes om en felles aktivitet

*  Å bygge nettverk mellom skoler som har barn med hørselstap

*  Å tilby kurs og opplæring til andre som ønsker å starte lignende virksomhet

*  Lage et sanghefte med tegnsang for år en og år to

*  Lage en selvinstruerende DVD til heftet med oppvarmingsøvelser samt akkompagnement til sangene