BESKRIVELSEN  AV PROSJEKTET/ Prosjektsøknad (last ned)

 

(Utdrag)

 

Bakgrunn

For barn med hørselstap er det viktig med arenaer der de kan møtes og være sammen, oppleve mestring og å utvikle identitet. Det finnes i dag få slike arenaer. De fleste barna går på sine hjemmeskoler, der de ofte er alene som høreapparatbrukere.

 

Prosjektsøker og undertegnede har sin tidligere praksis fra Nyborg skole i Trondheim, hvor det de siste 10-15 årene har vært flere elever med hørselstap. Denne søknaden om prosjektmidler bygger derfor på en del av det arbeidet som er utviklet ved skolen, og koret som ble etablert der, med inkludering som hovedfokus. På bakgrunn av at undertegnede nå er tilsatt ved kompetansesenteret, er koret blitt en del av Møller kompetansesenter sitt tjenestetilbud, i samarbeid med Nyborg skole.

 

Ved Nyborg skole har man sett verdien av at elevene med hørselstap er sammen på samme skole. Vi  har også sett det positive ved at barn med hørselstap og hørende barn er sammen i en felles kultur, og den mulighet dette har gitt i forhold til å tilrettelegge for inkludering. At det har vært flere barn med hørselstap ved skolen har blant annet  ført til at det har blitt utviklet et kor for hele skolen, der man synger med tegn. Koret har bestått i ti år, og medlemsstallet har vært stabilt på  80-100 barn. Det har vært 4-6 barn med hørselstap med i koret. Vi har registrert interesse fra andre skoler som har ønsket at barn med hørselstap kan delta i koret. Gjennom arbeid med koret har begrepet tegnsang utviklet seg.

 

Tegnsang

Tegnsang betyr at man henter tegn fra norsk tegnspråk og støtter opp teksten i sanger, på samme måte som NMT (norsk med tegnstøtte) gjør for å støtte norsk talespråk. Tegnsang gir en fin mulighet for å inkludere barn med hørselstap i kor.Tegnsang kan bidra til å lette forståelsen og sammenhengen i en sangtekst. Det er koreografisk visuelt vakkert å se på for et publikum, og man kan gjerne sammenligne tegnvisualisering med annen type koreografi.

 

I arbeid med barn og kor har sang og bevegelse en naturlig sammenheng. Tegnkommunikasjon gir muligheter for å skape bevegelse i koret på en fin og morsom måte. Vår erfaring er at koristene liker det, synes det er morsomt, og at de også  lærer teksten bedre gjennom visuell forsterkning.

 (last ned hele teksten)