EVALUERINGER

 

 

 

 

 

PROSJEKT-KORLEDERNES tanker om prosjektet (samlet av Ellen Lundereng og Turid R. Skei)

 

...... "Synes det er et veldig spennende og positivt prosjekt som det er flott å få være med på"!

Dette er et veldig fint tilbud spesielt for barn med hørselstap. Jeg tror barna med hørselstap opplever det som svært positivt at dette er noe som foregår på deres skole"på grunn av dem". Det er positivt med økt fokus på tegn og hørselstap for alle på en skole, uavhengig av om de har hørselstap, eller om de har noen på trinnet, med hørselstap. Mine erfaringer er at det er positivt for flere av elevene med visualisering.

Dette er veldig gøy! Det synes barna også:) Det gir økt fokus og konsentrasjon og gjøre tegn samtidig som man synger. Det gir også en fin ro i koret, fordi barna må konsentrere seg om først å forstå tegn, herme, og gjøre tegn selv.

Vi har et barn med hørselstap på skolen vår, og hun er med i koret. Det virker som om at hun opplever det som positivt. Hun er ivrig på å være med, etterspør øvinger og minner læreren sin på at hun skal på kor. I tillegg til at hun er med på korøvingene benyttes sangene på trinnet, ved at de øver på tegnene.

Personlig føler jeg at jeg har et mye bedre utgangspunkt nå enn før prosjektet til å jobbe med inkludering av barn med hørsesltap. Hvis man får en elev med hørselstap, kan det være veldig greit å ha noen redskap for å hjelpe, støtte inkludere eleven. Jeg tenker at det er veldig positivt for en skole å ha et tegnkor med tanke på å gi barna med hørselstap et godt tilbud.

Jeg ser at bruk av tegn sprer seg fort blandt barn. Jeg ser at de bruker det med hverandre som en lek. De øver seg og er ivrige. Vi opplever stadig vekk på vår skole at barna på 4. trinn benytter tegn i situasjoner der de ikke kan, eller får lov til å bruke stemme, i lyttekroken, under diktat også videre.

Jeg håper og tror at vi etter hvert kan benytte mer tegnsang i de andre korene våre også. Vi har flere barn på skolen vår med ulike vansker, som jeg tenker kan ha god nytte av tegn, selv om de ikke har hørselstap.

 ......"Det er mye læring i å være med på en slik inkluderende aktivitet"

Dere er to superdyktige damer som  har klart å utnytte deres ressurser og egenskaper til noe positivt på hele seks skoler i Trondheim, gjennom dette prosjektet. Så tusen takk til de som har sørget for å gi prosjektet midler til å kunne spre kunnskap om hørselstap gjennom en positiv aktivitet, for veldig mange barn, og som ikke minst, er veldig gøy! Det er mye læring å være med på en slik inkluderende aktivitet. Det å lære seg tegn, og det å øve seg på å stå foran andre ved å opptre, er meget nyttig til senere i livet.

Det er en glede å se iveren til alle som kommer på sangøvelse, og til de som får mulighet  for å prøve seg som solister. At barna føler seg trygge på hverandre er tydelig. Noen synger egne sanger de har laget, eller ønsker å fremføre andre ting de har øvd på.

For vår skole har også dette vært en arena for inkludering mellom barna på trinn og ungdommene fra ulike grupper.

Ungdommene våre er kjempeflinke og har vokst veldig på den relativt korte stunden prosjektet har vart. Det meldes om veldig positive tilbakemeldinger fra foreldre også. Jeg føler at vi er godt i gang på vår skole, og at vi tre som er med som ledere har ulike ressurser som utfyller hverandre godt, innen sang, musikk og tegn.

Workshoppene har vært veldig viktig for meg. Nå jeg ikke kan alle tegn på forhånd er det viktig å kunne møtes og trene på dem, slik at man føler seg bedre rustet til å møte barna på sangøvelsene. Dessuten er det en arena der vi som ledere på de ulike skolene kan møtes  for å utveksle kunnskap og erfaringer, prate om ulike modeller.

Etter konsertturne på de seks skolene

Vi har fått gode tilbakemeldigener etter konserten på skolen vår, fra publikum og koristene selv. Vi har nettopp hatt øvelse, og alle sa de hadde hatt en strålende dag på turnedagen. Iveren nå etter å få være både sang og tegnsolister er større enn det vi greier å håndtere (hehe). Dagen etter turneen vår hadde koristene som er med i gruppene fortalt om dagen sin. To av disse ville også gjerne synge "fotball e supert" under samlingstunda denne dagen. Alle gruppene i tillegg til et trinn, dvs ca 80 stykker, så disse to ungdommene synge sangen på supert vis. Til og med jeg ble veldig overasket over at de kunne det helt utenatt og at de var så flinke. Derfor har vi bestemt i dag at dersom vi senere skal opptre med den sangen,  skal disse to være solister.

...... "Flott tiltak for barn med hørselstap"

Tegnsang fungerer bra for barna med hørselstap. Det er positivt med vennskap gjennom aldersblanding.Workshop og nettverk med de andre skolene med i prosjektet, er lærerikt og nyttig. Det gir engasjement og motivasjon og møtes og utveksle erfaringer, og øve sammen på tegnsang.

Aktivitetsdagene oppleves som positivt fordi jeg lærer mye ved å være sammen med barna om felles og hyggelige aktiviteter.  

"inkludering gjennom tegnsang går begge veier"

Jeg synes det går begge veier. Barna med hørselstap føler seg inkludert ved å delta på en felles aktivitet med hørende, og motsatt. Det er inkluderende for alle å være sammen om en hyggelig aktivitet. Jeg tror det er viktig for barna med hørselstap og møtes om en felles aktivitet. Det er vitig for barna med hørselstap å møte barn fra andre skoler som deltar på lignende aktivitet som dem.

 Uformelle historier fra skolelederne

Flere av korlederne forteller fra sine skoler, der elever (både som er med i koret og andre) uoppfordret setter tegn til sanger og andre tekster. Dette gjelder på trinn, under samlinger for hele skolen, i friminutt. Noen av skolene har innført tegnsetting av ukas sang, på samlingstund for hele skolen.

Kommentar fra en korleder: Kor øving etter jul, hvor vi øvde sanger uten tegn ble en vanskelig og urolig øving.

Det fortelles om at elevene kommuniserer og tar kontakt med hverandre ved bruk av tegn i friminutt, men også i timer der stemmen ikke skal brukes. Korlederne forteller om barn som føler seg kompetente.

......"Veldig viktig med nettverk for videre arbeid etter at prosjektet er over"

Det bør være flere nettverksmøter fordi det er et stort behov for erfaringsutveksling mellom skolene, og slik lære av de andre. Dette vil bli veldig viktig for det videre arbeidet etter at prosjektet er over.

Skolen vår har ennå ikke noe konkret samarbeid med andre skoler ut i fra eget initiativ. Dette vil bli naturlig dersonm flere greier å få selvgående kor åp sikt. Konserter sammen....Vi har stort behov for å møte korlederne på de andre skolene, og dele erfaringer. Både øving på tegnsang og samtale om prosjektet er viktig.

......"jeg kunne veldig lite om hørselstap fra før"

Jeg har lært mye om betydningen av oppvarmingsøvinger og jeg har fått mange tips til aktiviteter, tilpasset barn med hørselstap.  Jeg kunne lite om et hørselstap før prosjektet og føler at jeg har større kompetanse nå enn før. Jeg føler meg mere kompetent til å få et barn med hørselstap på trinnet mitt.

......"Faddergruppeaktivitet vil kunne bidra til økt forståelse.."

Faddergruppa som mestrende forbilder vil kunne øke forståelsen for mennesker med hørsesltap. Det er positivt for alle elevene som er med, og for faddergruppeungdommene. Faddergruppeaktivitet  vil kunne komme enda tydeligere positivt fram når det startes med trommekurs og ulike aktiviteter, der faddergruppa opptrer som "mestrende forbilder" for de små barna med hørselstap.

Dette vil kunne øke forståelsen for et hørselstap blant voksne som deltar under aktivitet (trommekurs, stasjoner) ved at de involveres i aktiviteten.

Jeg tror faddergruppa har en viktig rolle spesielt for de små barna med hørselstap. Dette er en vennskapsarena hvor barn med hørsesltap får vist seg fram på en positiv måte.

......"På samlingen til jul satt 1\3 del av skolen og sang med tegn på skolens samling"

Tegnsang har blitt utbredt på hele skolen. På samlingen til jul satt 1\3 av elevene og sang med tegn til julesangene. Tenn lys, Vi tenner våre lykter, En stjerne skinner i natt.. Vi ser en klar smitteeffekt fra tegnsangkoret som brer seg ut over hele skolen og til de andre elvene som ikke er med. Vi ser det ute i friminuttene, på sfo .. Barna som er med i koret lærer de andre barna tegn. Flere og flere melder seg på  og vil være med i tegnkoret.

Vi ser fram til en innholdsrik vår med sang og tegn!!     ( 05. februar 2011)